Kwaliteitskaart Brede School

 

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is opgeheven. 

De kwaliteitskaart van BredeSchool.nl is daarmee ook niet meer beschikbaar. Wel is deze voortgezet door Etu Consult als ' Nulmeting'. 

Indien u interesse heeft om deze te gebruiken, neem contact op met Job van Velsen:

EtuConsult B.V., Bolderweg 1, 1332 AX Almere
Telefoon: 036 5325785
E-mail: ditis@etuconsult.nl

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com